Методика дослідницької справи у ветеринарній медицині

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Методика і етика наукових досліджень у ветеринарній медицині». Наукова діяльність потребує знань з багатьох дисциплін. Основою наукових досліджень є методологія експериментів, яка включає методи та методики, гіпотези та теорії, схеми організації та узагальнення отриманих результатів. Цих знань потребують студенти магістратури, а також аспіранти, докторанти, співробітники наукових підрозділів, факультетів – всі ті, хто бере участь у навчальному процесі закладів вищої освіти та наукових дослідженнях. Метою навчального посібника є висвітлення теоретичних засад науково-дослідницької діяльності. А також наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, дослідних, дисертаційних робіт у галузі ветеринарної медицини. У посібнику розглянуті питання специфіки науково-дослідної діяльності, її види та особливості наукових досліджень у ветеринарній медицині, подана характеристика загальної методології наукових розробок і особливості медико-біологічних досліджень. У ньому висвітлюється вимоги до проведення експериментів та дослідів в умовах виробництва, методика підготовки й оформлення публікації, техніка написання тексту наукових робіт. Крім того розглядається методика написання, оформлення й захисту дисертаційної роботи. Тут докладно розкрито теми: підготовка до написання дисертацій, пошук та обробка наукової інформації, вимоги до автореферата дисертації за фахом ветеринарна медицина тощо. Даний посібник може бути корисним молодим науковцям у роботі над написанням наукових статей, доповідей, повідомлень. Також буде доцільний для опрацювання аспірантам, докторантам та викладачам закладів вищої освіти.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 4 від 25 листопада 2020 року)

Ключові слова

методика дослідницької справи, ветеринарна медицина

Бібліографічний опис

Методика дослідницької справи у ветеринарній медицині : навчальний посібник / О. А. Вальчук [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 148 с.