Біотична продуктивність та екологічний потенціал лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід"

dc.contributor.authorМельник, Олександр Миколайович
dc.date.accessioned2017-05-29T12:54:55Z
dc.date.available2017-05-29T12:54:55Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionThesis for Ph. D. level in agricultural sciences, specialty 06.03.02 – forest inventory and forest mensuration. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. An analysis of main forest mensurational indices of forest stands and dynamics of areas and growing stock of stands of main forest-forming tree species of National Nature Park «Prypiat-Stokhid» are presented in the thesis. The aggregated database «Forest fund of Ukraine» as of 01.01.2013 served as the source of input data for conducting quantitative assessment of structure and total amount of live biomass of forests of National Nature Park «Prypiat-Stokhid». By sampling the database 3712 strata of forest plots covered with forest vegetation were selected. Field research data of 113 temporary sample plots served as source material for bioproductivity modelling. Determing of mathematical dependencies was conducted using method of multiple regression by means of packages of statistical programs. By evaluation of biotic productivity of forests of NNP «Prypiat-Stokhid» within each tree species, an analytical search of dependencies of coefficients RV (coefficient of ratio of fraction of stand live biomass (Mfr, t∙ha-1) to growing stock of stemwood (М, m3∙hа-1)) of main live biomass components from mensuration indices of the researched stands was conducted. Using biomass expansion factors, a stand-wise evaluation of total amounts of carbon sequestered in live biomass of stands of NNP «Prypiat-Stokhid» was conducted. The research results contain information on the total amount of oxygen produced by forests of NNP «Prypiat-Stokhid» within groups of forest-forming tree species, land users, functional zones, nature protection scientific and research divisions and age groups. By-stratum method of oxygen production evaluation was used in calculationsuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі проведено аналіз основних лісівничо-таксаційних показників насаджень та наведено динаміку площ і запасів деревостанів головних лісотвірних порід Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Робочим масивом даних для здійснення кількісного оцінювання структури та загальних обсягів фітомаси лісів Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» слугувала агрегована база даних «Лісовий фонд України» станом на 01.01.2013 р. Вибірка бази даних становила 3712 виділів вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Вихідним матеріалом під час проведення моделювання слугували дослідні дані 113 пробних площ. Визначення математичних залежностей здійснювалось методом множинної регресії за допомогою пакетів статистичних програм. Під час оцінки біотичної продуктивності лісів Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у межах кожного деревного виду проводився пошук аналітичних залежностей зміни коефіцієнтів RV (коефіцієнта відношення фракції фітомаси насадження (Mfr, т∙га-1) до запасу стовбурової деревини (М, м3∙га-1)) основних компонентів фітомаси з таксаційними показниками дослідних насаджень. Використовуючи перевідні коефіцієнти, здійснено повидільну оцінку загальних обсягів вуглецю, що депонуються у фітомасі насаджень Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». За результатами досліджень наведено загальні обсяги кисню, який продукують ліси Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» в межах груп порід, землекористувачів, функціональних зон, природоохоронних науково-дослідних відділень та груп віку. Під час проведення розрахунків використовувався повидільний метод оцінювання киснепродуктивностіuk_UA
dc.identifier.citationБіотична продуктивність та екологічний потенціал лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація / О. М. Мельник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/4138
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectНаціональний природний парк, лісотвірні породи, моделювання, фітомаса, біотична продуктивність, депонований вуглець, киснепродуктивність, екологічний потенціалuk_UA
dc.titleБіотична продуктивність та екологічний потенціал лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід"uk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Melnyk O.M.pdf
Розмір:
1.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання