Виробництво екологічно безпечної продукції скотарства

Анотація

У підручник систематизовано найбільш важливі аспекти виробництва екологічно безпечної продукції скотарства з позицій обґрунтованих чітких критеріїв всесвітніх нормативних документів. Комплексно висвітлено широке коло її проблем відповідно до програми дисципліни. Охарактеризовано сутність новітніх технологій виробництва безпечної продукції скотарства, основні напрямки її поліпшення та оцінювання якості. Наведено словник термінів і понять та список використаних джерел. Для використання у навчальному процесі у Національному університеті біоресурсів і природокористування України з метою підготовки здобувачів другого і третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 204 – ”Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол за № 4 від 23 листопада 2022 р.)

Ключові слова

Тваринництво, Виробництво продукції скотарства

Бібліографічний опис

Виробництво екологічно безпечної продукції скотарства : підручник / А. М. Угнівенко [та ін.]. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 450 с.