Спецпрактикум «Стічні води, очищення та утилізація і знешкодження осадів» для студентів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології : практикум

Анотація

Спецпрактикум включає вказівки відносно виконання якісного і кількісного аналізу стічних вод та осадів стічних вод, які можливо застосувати як органічні добрива, що є предметом досліджень у навчальному процесі студентів факультету захисту рослин, біотехнології та екології.

Опис

Рекомендовано Вченою радою агробіологічного факультету НУБіП України (витяг з протоколу №4 засідання від 18 червня 2015 року).

Ключові слова

стічні води, органічні добрива

Бібліографічний опис

Спецпрактикум «Стічні води, очищення та утилізація і знешкодження осадів» для студентів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології : практикум / уклад.: В. А. Копілевич, Р. В. Лаврик, В. М. Галімова. - К. : , 2015. - 136 с.