Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії досліджуються наукові проблеми побудови обліково-аналітичної системи сільськогосподарських підприємств, що підпорядковується цілям стратегічного, тактичного та оперативного фінансового менеджменту. Розкрито теоретико-організаційні та методологічні основи бухгалтерського обліку і аналізу діяльності підприємства. Особлива увага приділена питанням інформаційного забезпечення управління кругооборотом капіталу, інноваційною діяльністю, ризиками. Призначена для докторантів, аспірантів, магістрантів, науковців, які досліджують проблеми інформаційного забезпечення менеджменту на сільськогосподарських підприємствах

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 20.06.2013 р.)

Ключові слова

фінанси, менеджмент, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік

Бібліографічний опис

Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. Г. Камінська [та ін.] ; За ред. Т. Г. Камінської ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2013. - 337 с.

Зібрання