Динаміка машин : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні питання динаміки машин. Приводяться правила та приклади складання динамічних моделей, а також способи синтезу математичних моделей за відомими динамічними моделями. На основі аналізу математичних моделей показано як визначати динамічні зусилля у елементах машин. Висвітлено питання резонансу у механізмах машини та встановлено умови які зменшують його небажану дію. Вказано методи зменшення динамічних навантажень у елементах машин та приведено приклади розрахунків. Навчальний посібник може бути корисним для студентів та викладачів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю.
Опис
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями „Механізація сільського господарства” та „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” (лист № 1/11-14183 від 18.09.2013 р.)
Ключові слова
динаміка машин, машинобудування
Бібліографічний опис
Динаміка машин : навчальний посібник / В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич. - К. : ЦП "Компринт", 2013. - 227 с.