AutoTRAK-2023

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Матеріали засновані на виступах вчених на міжнародній науково-практичній конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Видання включає сучасні питання проектування, експлуатації, діагностики, обслуговування та ремонту колісних та гусеничних машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань комп’ютерізації останніх.
Опис
Ключові слова
автомобільний транспорт, ремонт, обслуговування, інженерія, automobile transport, repair, maintenance, inzheneriia
Бібліографічний опис
AutoTRAK-2023 = Експлуатаційна та сервісна інженерія : міжнародна науково-практична конференція (4-5 травня 2023 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Сумський національний аграрний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого ; гол.ред. В. М. Кондратюк ; заст.гол.ред. В. В. Братішко ; ред. Є. І. Калінін. - К. : НУБіП України, 2023. - 222 с.