Економіка праці й соціально-трудові відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено наступні питання: праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва; трудовий потенціал суспільства; соціально-трудові відносини як система та механізм їх функціонування; ринок праці та його регулювання; організація й методи нормування праці в сільському господарстві; поділ, кооперація праці та її умови; форми організації праці та трудових процесів у виробництві продукції; оплата праці в підприємствах, установах, організаціях; аналіз, звітність і аудит у сфері праці; міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин тощо. Навчальний посібник розраховано на студентів таких економічних спеціальностей вищих закладів освіти: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також викладачів і фахівців, які займаються питаннями розвитку соціально-трудової сфери.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 8 від 27 квітня 2022 р.)

Ключові слова

економіка, економіка праці, соціально-трудові відносини

Бібліографічний опис

Економіка праці й соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В. А. Ткачук [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 616 с.