Історико-бібліографічний нарис до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України : монографія

Анотація

Монографія присвячена майже віковій історії кафедр біохімії і фізіології, які з 2017 року об’єднані у кафедру біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України. Кафедри біохімії і фізіології були створені при Київському зооветеринарному інституті у 1920 і 1921 роках. За свою багату історію на кафедрах були сформовані потужні наукові та освітні бази з яких вийшли відомі вітчизняні вчені та педагоги. Нині в навчальних та наукових лабораторіях кафедри на сучасному обладнанні студенти різних факультетів, під опікою досвідчених і професійних викладачів, опановують традиційні та нові навчальні дисципліни, активно здійснюється підготовка аспірантів та докторантів. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією та розвитком вітчизняної освіти і науки.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 24.10.2018 р.)

Ключові слова

біохімія тварин, фізіологія тварин, фізіологія, біохімія

Бібліографічний опис

Історико-бібліографічний нарис до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України : монографія / В. А. Томчук [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2018. - 416 с. - ISBN 978-617-7630-25-7

Зібрання