Англійська мова: менеджмент і адміністрування : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Навчальний посібник розраховано на студентів, що навчаються за галуззю знань “Менеджмент і адміністрування”. Мета навчального посібника – розвиток комунікативних і шнарматичних навичок, навичок читання та перекладу іншомовних джерел. Навчальний матеріал викладено з урахуванням професійної спрямованості курсу. Зміст навчального посібника охоплює основні граматичні теми, необхідні для оволодіння діловою англійською мововою у сфері менеджменту і адміністрування.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 23 листопада 2016 р.)
Ключові слова
англійська мова, менеджмент, адміністрування
Бібліографічний опис
Англійська мова: менеджмент і адміністрування : навчальний посібник / М. М. Гладченко. - К. : НУБіП України, 2016. - 318 p. - ISBN 978-617-7396-35-1