Англійська мова: менеджмент і адміністрування : навчальний посібник

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник розраховано на студентів, що навчаються за галуззю знань “Менеджмент і адміністрування”. Мета навчального посібника – розвиток комунікативних і шнарматичних навичок, навичок читання та перекладу іншомовних джерел. Навчальний матеріал викладено з урахуванням професійної спрямованості курсу. Зміст навчального посібника охоплює основні граматичні теми, необхідні для оволодіння діловою англійською мововою у сфері менеджменту і адміністрування.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 23 листопада 2016 р.)

Ключові слова

англійська мова, менеджмент, адміністрування

Бібліографічний опис

Англійська мова: менеджмент і адміністрування : навчальний посібник / М. М. Гладченко. - К. : НУБіП України, 2016. - 318 p. - ISBN 978-617-7396-35-1