Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анва-прінт

Анотація

В монографії обґрунтовано основні положення розвитку ринкових земельних відносин, які обумовлюють необхідність удосконалення функції землеустрою в забезпеченні формування екологобезпечного і економічно ефективного сільськогосподарського землекористування та створення умов для розвитку його на конкурентоспроможних засадах і динамічному реагуванні в ринковому середовищі. Удосконалено теоретико-методологічні основи оцінки еколого-економічної ефективності землеустрою в умовах реформування земельних відносин, що ґрунтуються на екологічних, економічних та соціальних аспектах і територіальному принципі землеустрою. Обґрунтовано систему показників еколого-економічної ефективності землеустрою в ринкових умовах при здійсненні еколого-економічної оцінки сучасних, прогнозних та проектних землевпорядних розробок на загальнодержавному та регіональному рівнях. Обґрунтовано шляхи подальшого удосконалення еколого-економічної ефективності землеустрою на регіональному і місцевому рівні. Видання розраховано на вчених, аспірантів, магістрів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва, працівників державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

землеустрій, земельні відносини, землекористування, ефективність землеустрою

Бібліографічний опис

Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні : монографія / Р. В. Тихенко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Анва-прінт, 2015. - 216 с. - ISBN 978-966-7906-91-7

Зібрання