Забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: адміністративно-правові аспекти : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП «Компринт»
Анотація
Монографія є комплексним дослідженням адміністративно-правових аспектів забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України. У науковій роботі системно з’ясовано сутнісні аспекти забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України; розглянуто інституційне та адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України та досліджено шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України. Монографія може використовуватись у науково-дослідній роботі, нормотворчій та правозастосовній діяльності. Розрахована на науковців, вчених-правознавців, аспірантів, студентів-правників, державних службовців, представників громадянського суспільства, екологів та інших працівників, діяльність яких пов’язана з екологічною сферою України.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 26 вересня 2018 р.)
Ключові слова
євроінтеграція, право, екологія, Україна
Бібліографічний опис
Забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: адміністративно-правові аспекти : монографія / О. В. Гулак, Л. В. Головій, Г. В. Савенко . - К. : КОМПРИНТ, 2018. - 398 с.
Зібрання