Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації суспільних відносин в Україні

Анотація

Висвітлено результати досліджень стану і використання земельних ресурсів, економічних, демографічних, соціальних та екологічних проблем сільської місцевості України. Оцінено зміни працересурсного потенціалу села за час земельної реформи, обґрунтовано концептуальні засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на етапі трансформаційних змін. Видання розраховане на вчених, аспірантів, магістрів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців землевпорядного профілю та сільськогосподарського виробництва, працівників державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

землеустрій, використання земельних ресурсів, сільська місцевість, землевпорядкування, земельні відносини

Бібліографічний опис

Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації суспільних відносин в Україні : монография / І. П. Ковальчук [та ін.]. - К. : Мeдiнфoрм, 2015. - 194 с. - ISBN 978-966-8398-43-8

Зібрання