Особливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Аграрна галузь є каталізатором розвитку світової економіки. Досягнення сільського господарства в глобальному контексті важко переоцінити. Оскільки міжнародна комунікація відіграє ключову роль в бізнесі, у фокусі лінгвістів постає саме переклад термінів - одиниць, які завжди становили собою труднощі при інтерпретації. У статті розглянуто специфіку німецької термінології аграрної галузі, висвітлено погляди лінгвістів на перекладацькі трансформації як один із продуктивних методів перекладу, проаналізовано труднощі перекладу фахової лексики та наведено приклади перекладу аграрних багатокомпонентних термінів. З огляду на те, що аграрна галузь стрімко і динамічно розвивається в умовах глобалізації, проблема уніфікації термінології та її адекватний переклад завжди будуть актуальними.

Опис

Ключові слова

трансформації, фахова лексика, денотація, конотація, конкретизація, генералізація, еквівалентність

Бібліографічний опис

Білоус Н.В., Хачпанова І.В. Особливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі / Н.В. Білоус, І.В. Хачпанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 267-271