Сетаріоз великої рогатої худоби : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії викладено матеріали з вивчення ролі етіологічних і патогенетичних факторів у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби. Визначено екстенсивність та інтенсивність сетаріозної інвазії тварин у ряді господарств зони Полісся, Лісостепу та Степу України. Проведено порівняльний аналіз ефективності методів лабораторного дослідження тварин, хворих на сетаріоз. Запропоновано спосіб прижиттєвої діагностики сетаріозу тварин. Досліджено метаболічні, функціональні і структурні зміни в організмі хворих тварин, які носять руйнівний та захисно-компенсаторний характер. Гістоморфологічно виявлено ураження серця, судин, м’язів, печінки, нирок. Випробувано вітчизняні антигельмінтики та вушні бирки з репелентом тривалої дії на тваринах, хворих на сетаріоз. Вивчена персистентність бровермектину у корів з інтенсивністю інвазії 1-2 мікросетарії в 1 см3 крові протягом 6 місяців.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від23 листопада 2016 р.)

Ключові слова

сетаріоз, ВРХ, гельмінти

Бібліографічний опис

Сетаріоз великої рогатої худоби : монографія / Н. М. Сорока, А. Й. Мазуркевич, І. Ю. Пашкевич. - К. : КОМПРИНТ, 2016. - 324 с. - ISBN 978-966-929-315-2

Зібрання