Сетаріоз великої рогатої худоби : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У монографії викладено матеріали з вивчення ролі етіологічних і патогенетичних факторів у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби. Визначено екстенсивність та інтенсивність сетаріозної інвазії тварин у ряді господарств зони Полісся, Лісостепу та Степу України. Проведено порівняльний аналіз ефективності методів лабораторного дослідження тварин, хворих на сетаріоз. Запропоновано спосіб прижиттєвої діагностики сетаріозу тварин. Досліджено метаболічні, функціональні і структурні зміни в організмі хворих тварин, які носять руйнівний та захисно-компенсаторний характер. Гістоморфологічно виявлено ураження серця, судин, м’язів, печінки, нирок. Випробувано вітчизняні антигельмінтики та вушні бирки з репелентом тривалої дії на тваринах, хворих на сетаріоз. Вивчена персистентність бровермектину у корів з інтенсивністю інвазії 1-2 мікросетарії в 1 см3 крові протягом 6 місяців.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від23 листопада 2016 р.)
Ключові слова
сетаріоз, ВРХ, гельмінти
Бібліографічний опис
Сетаріоз великої рогатої худоби : монографія / Н. М. Сорока, А. Й. Мазуркевич, І. Ю. Пашкевич. - К. : КОМПРИНТ, 2016. - 324 с. - ISBN 978-966-929-315-2
Зібрання