Трофологія : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Викладено теоретичні та прикладні аспекти досягнень і проблем живлення біоти та правильного харчування людей смачною, корисною, якісною, безпечною, в асортименті та оптимумі продукцією. Обгрунтована необхідність введення дисципліни «Трофологія» в навчальний процес загальноосвітніх шкіл, коледжів, університетів та відповідної спеціальності. Для фахівців освіти, науки, практики, студентів та аспірантів біологічного, екологічного, трофологічного та аграрного спрямування. Theoretical and applied aspects of the achievements and challenges of the food biota and the right food people delicious, healthy, high-quality, safe, variety and optimum production. The necessity of introduction of multidisciplinary trophology in Sciences and educational-scientific process of schools, colleges, universities and the relevant specialty. For experts of education, science, practice, students and postgraduates of biological, environmental, tropolone and agricultural areas
Опис
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 06. 03. 2017 року).
Ключові слова
трофологія
Бібліографічний опис
Трофологія : монографія / С. Вигера. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 63 с. 978-966-929-4322-6
Зібрання