Регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й й екосистемого підходу

Анотація

У посібнику розкрито основні складові щодо регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й екосистемого підходу в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки та глобального світового попиту на агропродовольчі продукцію. Розраховано на працівників рибного господарства, слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців галузей аграрного сектору економіки України.

Опис

Рекомендовано до друку науковою радою економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України Схвалено БУ «Методично-технологічний центр з аквакультури» Державного агентства меліорації та рибного господарства України

Ключові слова

аквакультура, продовольча безпека

Бібліографічний опис

Регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й й екосистемого підходу : посібник / уклад. Н. М. Вдовенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 28 с. - ISBN 978-617-8102-32-6