Право екологічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП “Компрінт"
Анотація
У навчальному посібнику з урахуванням досягнень теорії права, екологічного права, інших галузей права досліджуються теоретичні аспекти становлення права екологічної безпеки. Розкрито об’єктивні передумови формування норм та відносин права екологічної безпеки; визначені основні засади формування наукової думки про його становлення; пропонується авторський підхід до його понятійно-категоріального апарату, визначення його предмету, методів, принципів та системи. Розглянуто взаємозв’язок і співвідношення права екологічної безпеки та інших галузей права, особливо екологічного. Аналізуються особливості формування права екологічної безпеки як системи міжнародного, європейського та вітчизняного законодавства, а також розкривається механізм правового забезпечення екологічної безпеки. Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, наукових працівників, а також тих, хто цікавиться питаннями екологічної безпеки.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
екологія, екологічна безпека
Бібліографічний опис
Право екологічної безпеки : навчальний посібник / Ю. А. Краснова. - К. : КОМПРИНТ, 2019. - 238 с. - ISBN 978-966-929-937-6