Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення, та заходи захисту : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Досліджено розповсюдженність, шкідливість і біологію шкідливих організмів буряків цукрових. Викладено методики обліку шкідливих організмів. Узагальнено багаторічний досвід як власних досліджень, так і інших вчених, на основі яких розроблена ефективна система заходів по захисту буряків від шкідливих організмів, яка дозволяє зменшити збитки до господарсько невідчутного рівня. Invest igated responseobject, harmfulness and biology of pests of sugar beet. Set out the t reatment of the harmful organisms. Summarizes many years of experience of research and other scientists on the basis of which developed an effect ive system of measures for the protect ion of beet against pests, which allows to reduce the losses in economic intangible level.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради НУБіП України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року.

Ключові слова

шкідливі організми, цукровий буряк, буряк

Бібліографічний опис

Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення, та заходи захисту : монографія / В. Т. Саблук [та ін.]. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 893 с.

Зібрання