Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні основи соціалізації особистості. Розкрито основні поняття, надано визначення особистості, її ролі в суспільстві. На основі концепцій розклянуто підходи до сутності особистості. Показано роль сім’ї як фактору соціалізації особистості.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 р.)

Ключові слова

соціалізація

Бібліографічний опис

Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Л. В. Вікторова [та ін.]. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2017. - 475 с. - ISBN 978-966-929-701-3