Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення. Навчальний посібник рекомендовано для студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України спеціальності «соціальна педагогіка» та інших вищих навчальних закладів, усім, хто хоче розширити свої знання з соціальної роботи та сприяти покращенню системи соціального захисту населення України.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 23 травня 2012 року) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8190 від 14.05.2013 року)
Ключові слова
соціально-педагогічної роботи
Бібліографічний опис
Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навчальний посібник / С. О. Кубіцький ; . - 3-те вид. доп. і перероб. - К. : Міленіум, 2015. - 300 с.