Міжнародна анатомічна номенклатура птахів

Анотація
У термінологічному словнику латинською і українською мовами наведені сучасні міжнародні анатомічні терміни птахів. Словник рекомендується науковим співробітникам, які займаються морфологією птахів і викладачам дисциплін «Анатомія тварин» і «Гістологія» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» і «Магістр» напряму «Ветеринарна медицина»
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
анатомічна номенклатура птахів, номенклатура птахів
Бібліографічний опис
Міжнародна анатомічна номенклатура птахів = NOMINA ANATOMICA AVIUM : термінологічний словник / В. Т. Хомич [та ін.] ; За ред. В. Т. Хомича. - , Видання здійснено за підтримки СТОВ «Агрофірма «Маяк» і, особисто його директора, Героя України, заслуженого працівника сільського господарства України, почесного академіка Національної академії аграрних наук України ВАСИЛЬЧЕНКА МИКОЛИ СЕМЕНОВИЧА. - К. : ФОП Ямчинський О. В., 2020. - 735 с.