Аналітичні методи досліджень. Спектроскопічні методи аналізу: теоретичні основи і методики : навчальний посібник

Анотація

Посібник містить загальні питання використання в аналітичних дослідженнях спектроскопічних методів, а також їх практичне застосування. Описано оптичні методи (спектроскопія в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях, спектрофлуометрія, полум’яна спектрометрія, нефело-метрія, турбометрія, рефрактометрія, поляриметрія і спектроскопія комбіно-ваного розсіювання) та наведено відомості стосовно ядерного магнітного і електронного парамагнітного резонансів, мас-спектроскопії, мессбауерівської та фотоелектронної спектроскопій, ренттено-структурного аналізу. Рекомендується для набуття практичних навичок, які необхідні для проведення експеримен-тальних досліджень з використанням спектрометричних методів. Для поліпшення засвоєння теоретичного матеріалу наведено ряд методик (лабораторних робіт). Посібник розрахований на студентів, аспірантів та молодих спеціалістів які навчаються та працюють в області біології, хімії, медицини та ветеринарії та їх суміжних спеціальностях, для підготовки експертів-аналітиків з якості та безпеки продукції АПК

Опис

Рекомендовано Вченою радою НУБіП України (протокол № 11 від 24.06.2015 р.)

Ключові слова

спектроскопічні методи, оптичні методи

Бібліографічний опис

Аналітичні методи досліджень. Спектроскопічні методи аналізу: теоретичні основи і методики : навчальний посібник / Д. О. Мельничук [та ін.]. - К. : КОМПРИНТ, 2016. - 289 с.