«Чужий» топос у поезії Василя Стуса: топонімні актуалізатори

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті проаналізовано топонімне поле поетичного мовлення українського письменника Василя Стуса. Установлено, що воно структуроване за бінарним опозиційним принципом «свій – чужий», який не завжди відповідає географічному поділу «український – неукраїнський». Топоніми-назви неукраїнських географічних об’єктів можна класифікувати на такі групи: 1) одиниці, що є актуалізаторами компонента «чужий» у відповідній бінарній опозиції; 2) одиниці, що не беруть участі у створенні дихотомії «свій – чужий» (є нейтральними); 3) одиниці, що передають міфологічну чи символічну інформацію, втрачаючи географічну, й актуалізують перший компонент опозиції «свій – чужий». «Чужий» топос у Стусового ліричного героя – насамперед російський, він конкретизований чіткими біографічними топонімами – маркерами перебування поета за межами Вітчизни. Значно слабші опозиційні відношення в парадигмі «свій – чужий» простежуємо в топонімів, пов’язаних із близькими В. Стусу людьми.

Опис

Ключові слова

топонім, бінарна опозиція «свій – чужий», семантика, поетичне мовлення, Василь Стус

Бібліографічний опис

Браїлко Ю.І. «Чужий» топос у поезії Василя Стуса: топонімні актуалізатори / Ю.І. Браїлко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 53-63