Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Навчальний посібник містить описи лабораторних робіт, що охоплюють методикирозрахунків з процесів і апаратів харчових виробництв, а також основні теоретичні положення, довідкові дані та приклади інженерних розрахунків процесів і апаратів, які застосовують під час проектування обладнання харчових виробництв. Розроблені варіанти завдань для самостійної роботи спонукають студентів застосувати сучасні комп’ютерні технології до їх розв'язання, забезпечують якісне сприйняття ними навчального матеріалу. Посібник призначений для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Може бути використаний для підготовки студентів за спеціальностями: 162 «Біотехнологія та біоінженерія»,208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування», а також може бути корисним спеціалістам підприємств харчових і переробних галузей АПК, аспірантам і науковим співробітникам.

Опис

Ключові слова

процеси, апарати, харчові виробництва, харчова промисловість

Бібліографічний опис