Розвиток ринку молока та молочної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «Аграр Медіа Груп»

Анотація

У монографії викладено теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку ринку молока та молочної продукції, обґрунтовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції, запропоновано напрями удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками ринку молока, вивчений досвід функціонування європейського ринку молока та його використання в Україні. Обгрунтовані економічні показники ринку молока та молочної продукції на перспективу розвитку. Розраховано на слухачів магістерських програм економічних спеціальностей, аспірантів, науковців, керівників і спеціалістів агропромислового виробництва

Опис

Друкується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 23 листопада 2016 року)

Ключові слова

економіка

Бібліографічний опис

Розвиток ринку молока та молочної продукції в Україні : монографія / М. М. Ільчук, О. В. Пащенко, І. І. Андросович. - К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп» , 2016. - 432 с.

Зібрання