Оптимізаційні задачі в енергетиці сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Розглянуто основи математичного моделювання, програмування та оптимізації енергетичних систем у сільському господарстві. Наведено основні типи математичних моделей, які широко застосовуються для пошуку і розв’язання оптимізаційних задач, які підкріплені прикладами розв’язання різних оптимізаційних задач в енергетиці сільського господарства, у т.ч. за допомогою програмного забезпечення Excel. Для студентів факультетів енергетики і автоматики та електрифікації та автоматизації сільськогосподарських вищих навчальних закладів IΙI – IV рівня акредитації

Опис

Рекомендовано Вченою радою НУБiП України як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР ”Магістр” спеціальності 8.100101 ”Енергетика сільськогосподарського виробництва” у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації

Ключові слова

енергетика, енергетичні системи, оптимізаційні задачі, автоматизація

Бібліографічний опис

Оптимізаційні задачі в енергетиці сільського господарства: навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР "Магістр" спеціальності 8.100101 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації / Г. Б. Іноземцев, В. В. Козирський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2014. - 172 с.