Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Фенікс

Анотація

У монографії вперше узагальнено та проаналізовано результати теоретичних та практичних досліджень роду Rosa L. в Україні, які відображають науковий вклад українських вчених у світову та вітчизняну науку. Автором відтворено цілісну історико-наукову картину становлення, розвитку та сучасні досягнення досліджень троянд в Україні. Монографія містить значну історіографію проблеми та спирається на широку джерельну базу. На широкому фактичному матеріалі обґрунтовано основні напрями та етапи досліджень троянд. Розглянуто діяльність окремих вчених, виділено основні центри досліджень. Окреслено напрями подальших досліджень роду Rosa в Україні.

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного ботанічного саду Імені М.М. Гришка НАН України (протокол № 10 від 7 липня 2009 р.) та Вченою радою Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (протокол № 11 від 23.07.2009 р.)

Ключові слова

Rosa L.

Бібліографічний опис

Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи : монографія / О. Л. Рубцова. - К. : Фенікс, 2009. - 404 с. - ISBN 978-966-651-758-9

Зібрання