Управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Ямчинський О.В.
Анотація
У навчальному посібнику відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Управління персоналом» для підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» розкрито основні аспекти управління персоналом, зокрема в органах публічної влади. Матеріали навчального посібника сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців системного мислення, набуттю теоретичних знань, практичних навичок та умінь щодо управління персоналом в органах публічної влади. Для здобувачів вищої освіти, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями управління персоналом в органах публічної влади.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
управління персоналом, персонал, управління
Бібліографічний опис
Балановська, Т.I. Управління персоналом : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування / Т. І. Балановська, М. В. Михайліченко, А. В. Троян. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2022. - 371 с. - ISBN 978-617-8184-80-3