Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування

Анотація

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 20 квітня 2016 р.) Рекомендовано Вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 7 від 30 березня 2016 р.)

Ключові слова

біоенергетичні системи

Бібліографічний опис

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування / Г. А. Голуб [Та ін.] ; За ред. Г. А. Голуба. - К. : НУБіП України, 2017. - 229 с. - ISBN 978-617-7396-48-1