Кам’янисті сади м. Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Ямчинський О.В.

Анотація

У роботі представлено комплексні дослідження сучасного стану, флористичного складу та перспективи створення кам’янистих садів м. Києва. Наведено історію створення кам’янистих садів на об’єктах різного функціонального призначення. Здійснено таксономічний, біоморфологічний аналіз деревних і трав’яних рослин та проаналізовано їх біологічні, екологічні та декоративні особливості. Виконано ботаніко-географічний аналіз за флористичним районуванням. Запропоновано розподіл кам’янистих садів за еколого-фітоценотичними поясами міста. Досліджено динаміку росту та розвитку рослин. Оцінено особливості колориту кам’янистих садів. На основі результатів проведеного дослідження запропоновано способи побудови кам’янистих композицій. Монографія розрахована на фахівців лісового та садово-паркового господарства, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

кам’янисті сади, флористика, паркове господарство, архітектура

Бібліографічний опис

Зібрання