Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика : монографія

Анотація

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з існуючими ризиками у системі оподаткування сільськогос-подарського виробництва в Україні. Досліджено історичні аспекти, сучасний стан та особливості нормативно-правового регулювання податкових ризиків, проаналізовано зарубіжний досвід та запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства щодо уникнення та мінімізації існуючих податкових ризиків держави та платників податків-суб’єктів товарного сільськогоспо-дарського виробництва . Робота розрахована на фахівців з фінансового та податкового права, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів, а також для викорис-тання у практичній діяльності засновників та посадових осіб сільсько-господарських підприємств та працівників органів Державної фіскальної служби України.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 29.08. 2017 р.)

Ключові слова

фінансове право України

Бібліографічний опис

Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика : монографія / В. І. Курило, В. В. Мушенок, О. С. Риженко. - К. : , 2017. - 192 с. - ISBN 978-617-527-163-6

Зібрання