Обмінні процеси в молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності та їх регуляція: Монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Монографія присвячена вивченню впливу типологічних особливостей вищої нервової діяльності на обмін речовин в організмі корів у період лактопоезу. У роботі на основі теоретичних узагальнень та експериментальних досліджень установлено роль типу вищої нервової діяльності у синтетичних процесах молочної залози корів. Встановлено, що сила процесів збудження та гальмування впливає на інтенсивність обміну білків, вуглеводів та ліпідів. На основі проведених досліджень рекомендовані нові наукові підходи до фізіологічної корекції продуктивності та реактивності тварин. Встановлений позитивний вплив на організм корів нової мінеральної кормової добавки на основі твердого розчину дигідрофосфатів магнію-цинку для стимуляції обміну речовин і молочної продуктивності, особливо у корів сильних типів вищої нервової діяльності. Монографія розрахована на наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів ветеринарної медицини

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України. Протокол № 6 від «24» грудня 2014 р.

Ключові слова

фізіологія, молочна залоза корів, нервова діяльність, регуляція нервової діяльності

Бібліографічний опис

Зібрання