Господарський процес : підручник

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням останніх змін чинного законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №13 від 17 червня 2016 р.)

Ключові слова

господарське право, господарський процес, право, правознавство

Бібліографічний опис

Господарський процес : підручник / О. П. Світличний ; За заг. ред. О. П. Світличного. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2016. - 337 с.