Господарський процес : підручник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр НУБіП України
Анотація
У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням останніх змін чинного законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №13 від 17 червня 2016 р.)
Ключові слова
господарське право, господарський процес, право, правознавство
Бібліографічний опис
Господарський процес : підручник / О. П. Світличний ; За заг. ред. О. П. Світличного. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2016. - 337 с.