Основи фахової підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компринт"

Анотація

Викладання дисципліни ,,Основи фахової підготовки” ставить за метою допомогти вчорашнім абітурієнтам швидко адаптуватись до умов життя закладу вищої освіти. Студенти вивчають свої права та обов’язки, знайомляться зі специфікою роботи університету, формами навчальної роботи, основними документами, які регламентують навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) та опановують навички планування бюджету часу. У посібнику висвітлюються віхи історії НУБіП України та Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (ННІ ЛіСПГ), основні етапи розвитку лісового господарства та лісової науки в Україні, вклад видатних вчених-лісівників у розвиток галузі та лісівничих знань. Дисципліна розкриває студентам особливості обраної ними спеціальності, кваліфікаційні характеристики працівників лісового господарства, їх роль у функціонуванні та подальшому розвитку галузі. Програмою дисципліни передбачено висвітлення питань щодо особливостей самостійної роботи, яка передбачена навчальними планами, правил роботи з книгою, користування бібліотекою, базовими навичками редагування тексту та реферуванням, правилами оформлення списку використаних джерел інформації тощо. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисциплін ,,Основи фахової підготовки”. Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового та садово-паркового господарства.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

лісове господарство, лісова наука, вчені-лісівники, історія НУБіП України, історія Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (ННІ ЛіСПГ)

Бібліографічний опис

Токарева, О.В. Основи фахової підготовки : навчальний посібник / О.В. Токарева, П.І. Лакида. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 161 с.