Ретроспективний аналіз формування та розвитку території Національного університету біоресурсів і природокористування України в місті Києві: монографія

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавець Олександр Пшонківський

Анотація

Наукова робота присвячена ретроспективному аналізу формування архітектурного комп- лексу корпусів Національного університету біоресурсів і природокористування України в місті Києві, висвітленню ролі композиційного задуму та вагомості внеску автора проекту, видатного архітектора Д. М. Дяченка у його створення. В ході дослідження проведено аналіз письмових, іконографічних та картографічних документів, проектної документації щодо створення та ре- конструкції окремих корпусів, нормативно-правової документації, архівних матеріалів. Комп- лексний підхід та всебічний аналіз наявних документів дав можливість встановити нові факти з історичних аспектів розвитку території базового закладу НУБіП України, які можуть стати осно- вою при проведенні робіт щодо її реформування. Монографічна робота є методичним орієнти- ром у справі реконструкції садово‑паркових об’єктів, створенні естетично значимих компонентів урболандшафтів, тематичних квітників, облаштуванні територій малими архітектурними фор- мами. Розрахована на широке коло читачів, основними користувачами якої можуть стати дослід- ники об’єктів культурної спадщини, історії архітектури, містобудування і ландшафтної архітек- тури, студенти і викладачі навчальних закладів, фахівці садово-паркового господарства, а також всі, хто цікавиться історією і культурним надбанням України

Опис

Ключові слова

розвиток територій, архітектура НУБіП України, архітектор Д.М. Дяченко

Бібліографічний опис

Зібрання