Комп’ютерна схемотехніка. Ч. 2. Типові вузли комп’ютерних систем

Анотація

Навчальний посібник «Комп’ютерна схемотехніка» (частина 2) призначений для використання здобувачами вищої освіти за спеціальностями 125 «Кібербезпека та захист інформації» і 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» під час самостійної теоретичної підготовки в галузі розробки та проєктування типових вузлів на основі тригерних схем в операційних автоматах комп’ютерних систем. В навчальному посібнику розглянуті порядок синтезу, структурна організація типових цифрових послідовністних вузлів, які побудовані на основі тригерних схем та використовуються в операційних автоматах комп’ютерних систем загального і спеціалізованого призначення, мікроконтролерних системах. Для цих вузлів аналізуються характеристики, властивості функціонування та визначаються динамічні параметри. В результаті опанування навчальним матеріалом, представленим в посібнику, здобувачі вищої освіти мають можливість проєктувати послідовністні пристрої, виконуючи процедуру їх синтезу, в тому числі розробку таблиці переходів, визначення функцій збудження базових тригерів, та проводити аналіз функціонування і визначення параметрів цих пристроїв. Кожний підрозділ посібника містить контрольні завдання та запитаннями, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримувати необхідні практичні вміння і навички

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Інформатика, Computer Science, Комп’ютерна схемотехніка, Computer circuitry, Комп’ютерні системи, Computer systems, Informatyka, Informatik

Бібліографічний опис

Комп’ютерна схемотехніка : навчальний посібник для самостійної роботи студентів з курсів «Комп’ютерна схемотехніка», «Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації». Ч. 2. Типові вузли комп’ютерних систем / О. Є. Коваленко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 333 с.