Організаційно-правові засади сільського розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Компрінт

Анотація

У монографії детально аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання організаційно-правових засад соціального розвитку об’єднаних територіальних громад. Звертається увага на механізм реалізації соціально-економічних та культурних прав селян в умовах децентралізації.. Окрема увага приділяється дослідженню правовідносин з облаштування сільських територій як складової соціального розвитку об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин соціального розвитку сільських громад на засадах соціальної справедливості. Розрахована на широке коло науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних вузів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

правове регулювання, територіальні громади, соціально-економічні права, децентралізація, legal regulation, territorial communities, socio-economic rights, decentralization, gesetzliche Regelung, Gebietsgemeinschaften, sozioökonomische Rechte, Dezentralisierung

Бібліографічний опис

Організаційно-правові засади сільського розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні : монографія / О.В. Гафурова. – К.: Компрінт, 2020. — 332 с.

Зібрання