Фінансові деривативи: навчальний посібник

Анотація
У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях викладені основи функціонування біржового ринку фінансових деривативів, подано характеристику основних видів деривативів, наведено специфіку їх використання у спекулятивних та хеджових стратегіях. Особливу увагу приділено світовому біржовому ринку фінансових деривативів. Навчальний посібник розроблено для підготовки студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у вищих навчальних закладах.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 27 вересня 2017 р.)
Ключові слова
фінансові деривативи
Бібліографічний опис
Фінансові деривативи: навчальний посібник / Н. П. Резнік [та ін.]. - К. : Вид-во КиМУ, 2017. - 480 с. - ISBN 978-617-651-176-2