Шляхи підвищення інтенсивності виробництва та переробки коконів дубового шовкопряда поліський тасар : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Експо-друк
Анотація
Монографія присвячена питанням підвищення продуктивності та резистентності дубового шовкопряда моновольтинної породи Поліський тасар, що дає можливість розробити шляхи збільшення виробництва та переробки коконів. Обговорюються питання гібридизації комах та їх селекції за рядом ознак, зокрема за стійкістю до захворювань. Показано, що виділені з лялечок збудники захворювань можуть з успіхом використовуватися для боротьби із лускокрилими шкідниками сільськогосподарських культур. Доведено можливість отримання із лялечок дубового шовкопряда комплексів біологічно активних речовин, які мають високу фізіологічну активність і спроможні поліпшувати стан і продуктивність сільськогосподарських тварин. Монографія адресована науковцям в галузі фізіології, біохімії, мікробіології, розведення та годівлі тварин, спеціалістам ветеринарної медицини, тваринництва та захисту рослин, а також студента вищих навчальних закладів.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4, від «22» листопада 2017 р.
Ключові слова
дубовий шовкопряд, біологічно активні речовини, біологічний захист рослин
Бібліографічний опис
Шляхи підвищення інтенсивності виробництва та переробки коконів дубового шовкопряда поліський тасар : монографія / В. О. Трокоз, Т. Б. Аретинська. - К. : Експо-друк , 2017. - 168 с.
Зібрання