Environmental monitoring

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

NUBiP

Анотація

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів моніторингу довкілля, розглянуто сучасні методи та засоби моніторингових досліджень, а також розроблено тлумачний словник термінів у сфері екологічного моніторингу. Дане видання є найбільш сучасним підручником в Україні з дисципліни «Моніторинг довкілля» англійською мовою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Environmental monitoring, environment, monitoring, довкілля, моніторинг, екологічний моніторинг, Umweltüberwachung, Umfeld, Überwachung

Бібліографічний опис

Environmental monitoring : textbook / O. O. Rakoid [et al.]. - К. : NUBiP, 2023. - 332 p.