Електрообладнання мобільних машин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП “Компрінт"
Анотація
Навчальний посібник присвячений детальному вивченню загальної конструкції і основ функціонування електрообладнання мобільних машин. Наведено основні відомості про: загальні схеми електрообладнання мобільних машин; групи приладів електрообладнання; особливості конструкції, принцип дії , основні несправності, методи їх усунення, основні операції технічного обслуговування приладів електрообладнання. Розроблено і викладено тести для контролю знань студентів, що є невід’ємною частиною вивчення відповідного розділу дисципліни «Трактори і автомобілі» яка викладається для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів спеціальності 208 – «Агроінженерія», ОС – бакалавр. Рекомендується вченим, аспірантам, докторантам, студентам та інженерним працівникам.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
електрообладнання, мобільні машини, електрообладнання мобільних машин
Бібліографічний опис
Шкарівський, Григорій Васильович. Електрообладнання мобільних машин : навчальний посібник / Г. В. Шкарівський. - К. : ЦП «Компринт», 2020. - 858 с.