Ветеринарна онкологія

Анотація

Навчальний посібник для самостійного опрацювання навчального мате- ріалу з програми вибіркової навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія». Включає відомості про закономірності виникнення та росту доброякісних і злоякісних пухлин залежно від причини та умов їхнього виникнення, а також виду тварин; методи діагностики та стратегія лікування тварин на прикладах окремих видів пухлин

Опис

Затверджено та рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України Протокол № 5 від 22 листопада 2023 року

Ключові слова

Ветеринарія, Veterinarian, Tierarzt, Lekarz weterynarii, Патологічна фізіологія, Fizjologia patologiczna, Pathologische Physiologie, Pathological physiology

Бібліографічний опис

Ветеринарна онкологія : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2023. - 195 с.