Integrated Technical English Course :Ч. 2. Master’s Course

Анотація

Видання продовжує інтегрований курс з розвитку іншомовних комунікативних міжпрофесійних та міжпредметних зв‘язків студентами технічних факультетів аграрних університетів під час дистанційного вивчення профільної ділової іноземної мови на магістратурі

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протоко л№ 4 від 28.11.2018р).

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Integrated Technical English Course : навчальний посібник. Ч. 2. Master’s Course / О. Г. Пономаренко [et al.] ; ed. В. Д. Бялик. - K. : Експодрук, 2018. - 223 p.