Обгрунтування біотехнології кисломолочного напою з комплексом апіпродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Представлено теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження удосконалення біотехнології йогурту з апіпродуктами. Встановлено доцільність використання та концентрації апіпродуктів в рецептурах замість традиційних цукру та штучних наповнювачів. Обґрунтовано склад закваски та апаратурно-технологічну схему йогурту «Медовий». Оптимізовано технологічні і технічні параметри окремих процесів та етапів виготовлення продукту. Досліджено йогурт «Медовий» за комплексом показників якості упродовж 14 діб та встановлено термін придатності його до споживання. Розроблено та затверджено в установленому порядку ТУ У 15.5-00493706-002:2009 Йогурт «Медовий». Представвлено результати виробничого впровадження та оцінки економічної ефективності йогурту з апіпродуктми.

Опис

Thesis on competition of scientific degree of the candidate of technical sciences on speciality 03.00.20 – Biotechnology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2016. The theoretical and experimental material is presented for the feasibility study results of the yogurt with apiproducts biotechnology. The feasibility is established of apiproducts usage and concentration in traditional formulations instead of traditional sugar or artificial fillers. The ferment composition and hardware-technological scheme of «Honey» yogurt are justified. The technological and technical parameters are optimized for the individual product manufacturing processes and stages. «Honey» yoghurt was studied for a set of quality indicators within 14 days and the expiration date is set for its consumption. The specifications were developed and approved in the prescribed manner TS U15.5-00493706-002:2009 «Honey» Yogurt. The results are presented of the yogurt evaluation of the economic efficiency.

Ключові слова

біотехнологія, йогурт, апіпродукт, мед, маточне молочко, обніжжя, ферментація, мікроорганізми

Бібліографічний опис

Обгрунтування біотехнології кисломолочного напою з комплексом апіпродуктів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 03.00.20 - біотехнологія / О. О. Сніжко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с.

Зібрання