Механіко-технологічні основи процесів виробництва органічної продукції рослинництва

Анотація

У монографії наведено механіко-технологічні основи процесів органічного виробництва продукції рослинництва та біопалив в агроекосистемах з підвищеним рівнем енергетичної автономності. Обґрунтовано конструкціно-технологічні параметри змішувача-аератора для розпушування буртів компосту, плуга із дисковим подрібнювачем для загортання сидеральних культур, параметри пневматичного калібратора яєць зернової молі для виробництва ентомологічного препарату трихограми, використання наночастинок металів із зазначенням їх взаємодії з біологічними об’єктами. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціаліс-тів аграрної сфери, що займаються дослідженням та впровадженням техно-логій органічного землеробства.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і при-родокористування України (протокол № 10 від 26 квітня 2017 р.)

Ключові слова

продукція рослинництва

Бібліографічний опис

Механіко-технологічні основи процесів виробництва органічної продукції рослинництва : монографія / Г. А. Голуб [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2017. - 431 с. - ISBN 978-617-7396-54-2

Зібрання