Колорит паркових ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавець Пшонківський О. В.

Анотація

У монографічній роботі узагальнено теоретичні, методичні та практичні положення щодо оцінювання і формування колориту паркових ландшафтів. Монографія містить науково обґрунтовані результати дослідження чинників мінливості колориту пейзажів, оцінювання колориту парків м. Києва за порами року та фенологічними підсезонами. В роботі систематизовано наявну наукову інформацію щодо колористики ландшафту, висвітлено новітні методики оцінювання та моделювання колориту ландшафту та здійснено підбір колірних гам для формування колориту парків залежного від їхніх тематичних особливостей. Отримані результати є пріоритетними в галузі садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури та містобудування в цілому. Наукова монографія розрахована на широке коло читачів, включаючи фахівців з ландшафтної архітектури, містобудування, паркобудівництва та всіх, хто цікавиться колористикою загалом

Опис

Затверджено і рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

паркові ландшафти, колорит, парки, ландшафтна архітектура

Бібліографічний опис

Колорит паркових ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко, Н.В. Гатальська. - Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2019. - 358 с. - ISBN 978-617-604-180-1

Зібрання