Англійська мова для підготовки фахівців за напрямом 6. 100102- "Процеси,машини та обладнання сільськогосподарського виробництва " у ВНЗ II-IV рівня акредитації : навчальний посібник. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "Ту Прінт"

Анотація

Пропонується комплекс допоміжних матеріалів для вивчення англійської мови із механіко-транспортним професійним спрямуванням. Всі граматичні та лексичні теми містять ключові слова та запитання для самоперевірки. В кінці кожного модуля - узагальнюючі запитання та тести для самопідготовки до написання модульних робіт, залікової та екзаменаційної роботи. Представлення кожного модуля супроводжується також крилатими фразами для загального розвитку студентів. У виданні також обґрунтовано розроблено глосарій додаткових або узагальнюючих лексичних та граматичних понять, бланки журналу оцінок усної співбесіди та надісланих електронних робіт.. Навчальний посібник орієнтує і на ознайомлення студентами з професійною англійською мовою стосовно особливостей сільського господарства, механізації, транспорту та деталей машин.

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-17381 від 13.11.2013р.)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова для підготовки фахівців за напрямом 6. 100102- "Процеси,машини та обладнання сільськогосподарського виробництва " у ВНЗ II-IV рівня акредитації : навчальний посібник. Частина 2 / К. Г. Якушко, Л. І. Чапала. - 2-е перевидання, доповнене. - К. : ТОВ "Ту Прінт", 2015. - 187 p.