Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

дизайн об’єктів, готельно-ресторанного бізнес, створення інтер'єрів, інтер’єр готелю

Бібліографічний опис

Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» денної форми навчання / розроб. О.С. Москвічова. - К. : НУБіП України, 2022. - 72 с.