Біоенергетичні системи в аграрному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур

Опис

Рекомендовано вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 7 від 30 березня 2016 р.) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування

Ключові слова

альтернативна енергетика, біоенергетичні системи

Бібліографічний опис

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навчальний посібник / Г. А. Голуб [та ін.] ; За ред. Г. А. Голуба. - К. : Видавничий центр НУБіП України , 2016. - 226 с.