Біоенергетичні системи в аграрному виробництві

Анотація

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур

Опис

Рекомендовано вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 7 від 30 березня 2016 р.) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування

Ключові слова

альтернативна енергетика, біоенергетичні системи

Бібліографічний опис

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навчальний посібник / Г. А. Голуб [та ін.] ; За ред. Г. А. Голуба. - К. : Видавничий центр НУБіП України , 2016. - 226 с.